Rethinking your travel: an open debat – Palma 13th february 2019

The Balearic Government, European Alcohol Policy Alliance and IREFREA have the pleasure to invite you to Rethinking Your Travel – An Open Debate, on 13th February 2019, Palma, Mallorca.

El Govern de les Illes Balears, l’Aliança Europea de Política d’Alcohol i IREFREA tenen el plaer de convidar-vos a la Cimera Internacional de 
Reconsideració dels viatges: Un debat obert, el dia 13 de febrer a 
Palma, Mallorca.

El Gobierno de las Islas Baleares, la Alianza Europea de Políticas de 
Alcohol i IREFREA tienen el placer de invitarlo a la Cumbre Internacional de «Repensar su Viaje: Un debate abierto» el día 13 de febrero en Palma,
Mallorca.

No se admiten más comentarios